Beterburen

Nieuwe huisstijl

Voor Beter buren hebben we een nieuwe huisstijl ontwikkeld en zijn momenteel bezig om deze door te voeren in zowel de website als de promotie en instructie video’s. Uitgangspunt van de nieuwe huisstijl was dat elk burenconflict twee kanten heeft. Dit hebben we verbeeld in een grote serie ge├»llustreerde conflict situaties.

Beter Buren stelt bewoners in staat zelf conflicten in hun omgeving op te lossen. Conflicten in een wijk of buurt hebben een slechte invloed op de leefbaarheid. Onbegrip of angst zijn vaak onnodig oorzaak van diverse misverstanden. Het inschakelen van politie of ander gemeentelijke instanties heeft niet altijd het gewenste effect. Praten, respect opbrengen voor elkaar, kan een oplossing brengen.