Ymere werkt

Minder pagina’s, meer impact.

In samenwerking met Eric Went en Ymere hebben we voor Ymere werkt een nieuwe bladformule op gezet. Ymere werkt is het magazine voor stakeholders dat vier keer per jaar bij professionals in de woonsector op de mat valt. Binnen Ymere verandert er veel.

Met een vernieuwde procesgerichte organisatie wil Ymere de klant effectiever en efficiënter gaan bedienen, meer de klant centraal zetten. ‘We willen niet goed doen en anderen daarvan overtuigen maar willen samen met anderen het goede doen, het goede laten ervaren en er zo voor zorgen dat anderen vertellen dat Ymere het goede doet.‘ Dat moest ook tot uiting komen in de nieuwe bladformule met artikelen die laten zien hoe Ymere de dialoog aangaat, vorm geeft aan co-creatie en co-makership en belangrijke volkshuisvestelijke thema’s op de kaart zet.

We denken dat dat gelukt is: op naar de volgende Grand Prix Award!