Doorbraak!

Ook voor 2017 is er weer een geel jaarboek voor Giarte ontwikkeld. OVERHAUS maakte de illustraties en verzorgde de opmaak van het boek.

In 2017 is het thema ‘Breakthrough’. “Versimpelen blijft nodig, maar de druk is ondertussen zo opgelopen dat CIO’s en providers zichtbaar in actie zijn gekomen. Opvallend is dat ze daarbij steeds vaker, zij het voorzichtig, ook aan de menselijke kant van vernieuwing snuffelen. Ze zetten nieuwe samenwerkingsverbanden op en vinden zichzelf opnieuw uit.” aldus Giarte.

www.outsourcingperformance.nl
www.giarte.nl

breakthrough boek 2017
breakthrough 2017 binnenwerk
breakthrough 2017 binnenwerk