RUIM BAAN, tantetosti komt eraan

Ken jij tantetosti al? Tantetosti is een maatschappelijk bedrijf die buurttantes van 50+ tot hoogbejaard met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact brengt met elkaar, waardoor de sociale cohesie in de buurt versterkt. De buurttantes maken en verkopen ouderwets lekkers, zoals tosti’s, soep en meer.

OVERHAUS ontwikkelde het logo. De rest volgt!